New Surf & Turf Menu

Please see below and available everyday

  • New Surf & Turf - Combo kết hợp nhiều loại đồ ăn phù hợp cho gia đình và nhóm