A La Carte Menu

Please see below and available from 10:00 - 22:00 everyday and contact us if you need a copy of full-edition a la cart menu

Vui lòng xem thực đơn đồ ăn bên dưới và được áp dụng từ 10:00 - 22:00 hàng ngày và liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần xem menu đồ ăn đầy đủ nhất

download-pdf

  • Ravioli & Lobster set menu