A La Carte Menu

Please see below and available from 10:00 - 22:00 everyday

Vui lòng xem thực đơn đồ ăn bên dưới và được áp dụng từ 10:00 - 22:00 hàng ngày

download-pdf

  • Thực đơn combo - Combo menu