Promotions


Ưu đãi Cocktail của tháng 6

Ưu đãi Cocktail của tháng 6

Ưu đãi đặc biệt cho các loại mojito truyền thống (chanh, chanh dây và dâu) với thành phần chính từ Bacardi với hai loại chính: ly (100ml)..

Read more
Đêm Tiệc Của Các Quý Cô

Đêm Tiệc Của Các Quý Cô

Ladies Night – Đêm tiệc cho các quí cô.

Vậy là đã đến thứ Năm, mua bất kì cocktail sẽ được tặng 1 ly tương tự. Bạn nào thích bia thì sẽ..

Read more