Contact

Find us

Contact

Liên hệ ngay! Vui lòng điền thông tin cần thiết vào các yêu cầu dưới đây.

Nhà hàng Retro tọa lạc ngay tại trung tâm quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay thắc mắc gì, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn

Địa chỉ: 85 – 87, Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng . Điện Thoại: 02363887885 – 0909998587

Get in touch! Please give us your information as below

The Retro’s restaurant and bar are located on Hai Chau, Da Nang, Viet Nam.

If you have questions or comments, please get a hold of us in whichever way is most convenient. Ask away. There is no reasonable question that our team can not answer

Add: 85 – 87, Tran Phu str, Hai Chau Dist, Da Nang. Phone: 02363887885 – 0909998587

Follow us! We will surprise you

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

[/row]