Celebrate This festive season with exciting offers from Retro Kitchen and Bar


Celebrate This festive season with exciting offers from Retro Kitchen and Bar

 

Retro kitchen and bar festive season  Retro kitchen and bar festive season 1  Retro kitchen and bar festive season 2

Special Dinner set menu – Phần ăn đặc biệt cho mùa lễ hội

Retro VIP Member Give-away – Thẻ thành viên chi ân Khách hàng

DA NANG SANTA CRAWL CHARITY EVENT 2015

SAVE 10% OFF IN TOTAL BILL – Tiết kiệm 10% trên hóa đơn tổng

SAVE 10% OFF IN BEVERAGE BILL – Tiết kiệm 10% trên hóa đơn nước uống

FESTIVE SEASON SPECIAL WINE – RƯỢU VANG ĐẶC BIỆT MÙA LỄ HỘI

LIVE MUSIC EVERY THURSDAY AND SUNDAY NIGHT – CA NHẠC CÁC ĐÊM THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT

 

+ There are no comments

Add yours