Promotions: Save 10% off in total bill


Promotions: Save 10% off in total bill

Retro Kitchen and Bar kết hợp cùng ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank):

Tiết kiệm 10% trên hóa đơn tổng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng phát hành bởi Ngân hàng Sacombank

Thời gian: 03/12/2015 – 31/12/2015

Không áp dụng cùng các chương trình ưu đãi khác

Chỉ áp dụng cho thẻ tín dụng được phát hành bởi Ngân Hàng Sacombank.

Vui lòng liên hệ nhân viên Retro để biêt thêm chi tiết.

Thông tin chi tiết xin vui lòng nhấn vào đây

1 Comment

Add yours

+ Leave a Comment