Promotions: Save 10% off in beverage bill.


Promotions: Save 10% off in beverage bill.

Retro Kitchen and Bar kết hợp cùng Mdeal giảm giá 10% trên hóa đơn nước cho tất cả thành viên cùng code của Mdeal.

Thời gian: 01/12/2015 – 31/12/2015

Ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng có code của mdeal và không áp dùng kèm các chương trình khuyến mại khác.

Vui lòng liên hệ nhân viên Retro để biết thêm chi tiết hoặc Mdeal.com.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu dãi giảm 10% trên hóa đơn nước

1 Comment

Add yours

+ Leave a Comment