CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN. RETRO MEMBER CARD PROGRAM


 

 

Retro xin được giới thiệu chương trình thẻ thành viên đến tất cả các khách hàng thân thiết, chương trình được áp dụng từ ngày 15/11/2016 nhằm mang đến những trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn dành tặng Quý khách hàng

Retro is pleased to introduce our membership card program to all patrons at Retro Kitchen and Bar, the program is applied from Nov 15, 2016 to provide exclusive offers and amazing experiences to you.

retro-kitchen-and-bar-membership

 

A. Cách đăng kí Thẻ Thành Viên | How to register Retro Member Card:

1/ Đăng Ký Thẻ Thành Viên | To active member card

Với mỗi hóa đơn từ 500,000 VNĐ khách hàng được mời mở thẻ Thành Viên

To Active Member Card: Customers are entitled to active Card when a minimum purchase of 500,000 VND is made

2/ Nâng Cấp Thẻ | Upgrade Card

 • Thẻ Thành Viên GOLD | GOLD member card:

Khi tổng giá trị cộng dồn hóa đơn đạt 20.000.000 VNĐ trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở thẻ

Accumulated purchase of 20.000.000 VND within 12 months from the month of enrollment is made

 • Thẻ Thành Viên DIAMOND | DIAMOND member card:

Khi tổng giá trị cộng dồn hóa đơn tiếp theo đạt từ 40.000.000 VNĐ trong vòng 12 tháng

Accumulated purchase of of 40.000.000 VND within 12 months from the month of enrollment is made

B. Quyền lợi của chủ sở hữu thẻ | Benefits for members:

Nhấn vào đây để xem rõ hơn – Please click here for a better resolution.

 

benefit-2
C. Qui định và điều kiện | Terms and Conditions:

 1. Khách hàng cần xuất trình Thẻ cho nhân viên nhà hàng trước khi thanh toán.

          Please present this card before payment

 1. Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

          Benefits will not be combined with any other promotions, discounts or offers

 1. Các ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

          Deals will not be allowed to convert into cash

 1. Thẻ được sử dụng theo các quy đinh liên quan đến Chương trình Thẻ Ưu Đãi

         The use of this card is subject to the Term & Conditions related to Retro Member Card Program

 1. Các thay đổi liên quan đến Chương trình Thẻ sẽ được cập nhật, thông báo tại các nhà hàng, đăng trên website, gửi email đến các chủ thẻ | Any changes related to the The Card Program will be communicated at restaurant, posted on the and by email to all cardholders.
 1. Nếu Quý khách có thay đổi thông tin cá nhân (đặc biệt là thông tin liên lạc), vui lòng thông báo đến Retro

          If you change your personal information, please notify to Retro

 1. Trường hợp thẻ bị mất hoặc hư hỏng, khách hàng phải liên lạc với nhân viên nhà hàng để được cấp thẻ mới, phí cấp lại thẻ là 50.000 VNĐ. Mọi thông tin và số điểm của khách hàng ở thẻ cũ sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang thẻ mới | In case the card is lost or damaged, customers need to contact the staff of the resturant to re-new the card, fee is 50.000 VND. Cardholder account information, points are secure and will not be deleted when issuing a replacement card.
 1. Thời hạn sử dụng và Điều kiện gia hạn thẻ

           How long are memberships valid? How to renew membership cards?

 • Các loại thẻ thành viên chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt thẻ.

           Your membership card is only valid for 12 months from its activation date.

 • Để được gia hạn thẻ cần đáp ứng các điều kiện sau:

           Membership card renewal, please refer to the following conditions:

1/ Thẻ Thành Viên: Cộng dồn hóa đơn ít nhất 15.000.000 VND trong vòng 12 tháng

Member card: Accumulate a minimum of 15.000.000 VND within 12 calendar months

2/ Thẻ Thành Viên GOLD: Cộng dồn hóa đơn ít nhất 35.000.000 VND trong vòng 12 tháng

GOLD member card: Accumulate a minimum of 35.000.000 VND within 12 calendar months

3/ Thẻ Thành Viên DIAMOND: Cộng dồn hóa đơn ít nhất 55.000.000 VND trong vòng 12 tháng

DIAMOND member card: Accumulate a minimum of 55.000.000 VND within 12 calendar months

+ There are no comments

Add yours