Discount 30% Wine List – Giảm 30% Giá Các Loại Rượu


Tiếp tục chương trình ưu đãi nhân dịp 1 năm khai trương nhà hàng Retro Kitchen and Bar Đà Nẵng, nhà hàng tiếp tục giảm tiếp 30% giá của 25 loại rượu vang được lựa chọn đặc biệt.

Đây là cơ hội hiếm có nhất trong năm để thưởng thức những loại rượu vang trên khắp thế giới với giá ưu đãi và sự phục vụ chuyên nghiệp của nhà hàng Retro Kitchen and Bar Đà Nẵng.

Xin vui lòng xem danh sách rượu đính kèm bên dưới.

Danh sách sẽ được rút gọn dần trong thời gian mở bán từ nay cho đến khi hết chương trình

Retro Kitchen and Bar wine list discount 2016
Retro Kitchen and Bar wine list discount 2016

To continue special offers on the occasion of Anniversary 1 year open Retro Kitchen and Bar Da nang, Retro is proudly continuing to discount 30% off wine list up to 25 kinds which is especially collected by Retro Kitchen and Bar

This is the biggest sale of 2016 to experience many wines around the world with a very special price and professional service of Retro Kitchen and Bar Da Nang

Please see the Wine list above to see all the wine.

Offer will be ended until all wines are out of stock

+ There are no comments

Add yours