Monthly Archives:

December 2015


Special offers for group booking

Special offers for group booking

TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Ưu đãi giành cho 1 nhóm khi đặt bàn ăn tối

Giảm 10% trên hóa đơn tổng cho nhóm trên 10 người.

Hoặc tặng 1 chai rượu vang..

Read more
Retro VIP Member Giveaway

Retro VIP Member Giveaway

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến năm mới rồi, các bạn đã kiếm được địa điểm để chung vui cùng gia đình và bạn bè chưa? Nhằm chi ân đến khách..
Read more